Greške i propusti tek će izaći na vidjelo/ TEST FLOW PLAYER

ŠERUJ / ?

Damir Arnaut, pravni ekspert i poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta BiH, kazao je za „Avaz“ da je iz pismenog odgovora Međunarodnog suda pravde upućenog članovima Predsjedništva BiH, na njihovo ranije izjašnjenje o pitanjima u vezi sa zahtjevom za reviziju presude, vidljivo da Sud zahtjev nije ni razmatrao.

– Pogledajte pismo, Sud zahtjev, kao takav, nije ni razmatrao. Sud je običnim procesnim rješenjem odlučio da podneseni dokument, kako je Sud taj pokušaj Aplikacije opisao, ne predstavlja akt države BiH. Po onom što smo do sada vidjeli, čini se da je ovo vrlo nespretno urađeno.

 

To je možda i preblaga konstatacija, jer mislim da će sve greške i propusti, kojima su Bosna i Hercegovina i Bošnjaci osramoćeni, tek izaći na vidjelo – kazao je Arnaut.